Pienennä
Pienennä

Vastuu virheistä ja reklamaatiot

 • Ilmoitusten julkaisemisessa noudatamme voimassa olevia ”ilmoitusten julkaisusääntöjä”.
 • Lehti ei vastaa ilmoitusten poisjäämisen aiheuttamasta vahingosta.
 • Lehden suurin vastuu ilmoitusten julkaisemisessa sattuneesta virheestä on
  ilmoituksen hinta.
 • Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot

 • Ilmoitusten julkaisemisessa noudatamme voimassa olevia ”ilmoitusten julkaisusääntöjä”.
 • Lehti ei vastaa ilmoitusten poisjäämisen aiheuttamasta vahingosta.
 • Lehden suurin vastuu ilmoitusten julkaisemisessa sattuneesta virheestä on
  ilmoituksen hinta.
 • Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä.
 
Pienennä